Welkom bij de Gatezangers

De Gatezangers is een zanggroep/koor uit de wijk Duivenvoorde in Leidschendam. Het is een onderdeel van de wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde. Het koor bestaat al 19 jaar. Hoofddoelstelling is plezier maken met elkaar en met optredens het publiek vermaken met een afwisselend repertoire. Momenteel heeft het koor 62 leden. Onder leiding van dirigent Wim Keizer wordt elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur gerepeteerd in wijkgebouw De Poort aan de Kastelenring in Leidschendam. Per jaar wordt er ongeveer 10 keer opgetreden in verzorgings- verpleeghuizen, maar ook op festivals en op andere gelegenheden die zich voordoen.

Om lid te worden van het koor zijn geen specifieke kwaliteiten nodig. Van belang is dat je het repertoire leuk vindt en je kunt schikken in de gekozen liedjes. Er wordt gezongen zonder bladmuziek vanuit een liedjesboek, dat momenteel ongeveer 60 nummers bevat ( zie repertoire). Voor 10 euro per jaar moet men lid worden van de wijkvereniging. De contributie voor deelname aan het koor bedraagt in 2019 100 euro per jaar. Tijdens de zomervakantie wordt niet gerepeteerd.

Op dit moment kent het koor een kleine wachtlijst. Mannen zijn altijd welkom.  Het koor wordt in zijn omvang beperkt door de ruimte in wijkgebouw De Poort. Mocht u toch belangstelling hebben, dan kunt u dat altijd kenbaar maken d.m.v. een mailtje aan de secretaris.

De Gatezangers voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).