Welkom bij de Gatezangers

 

De Gatezangers is een zanggroep/koor uit de wijk Duivenvoorde in Leidschendam. Het is een onderdeel van de wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde. Het koor bestaat al meer dan 18 jaar. Hoofddoelstelling is plezier maken met elkaar en met optredens het publiek vermaken met een afwisselend repertoire. Momenteel heeft het koor 60 leden. Onder leiding van een dirigent wordt elke maandagavond gerepeteerd in wijkgebouw De Poort aan de Kastelenring in Leidschendam. Per jaar wordt er ongeveer 10 keer opgetreden in verzorgings- verpleeghuizen, maar ook op festivals en op andere gelegenheden die zich voordoen.

Om lid te worden van het koor zijn geen specifieke kwaliteiten nodig. Er wordt gezongen zonder bladmuziek vanuit een liedjesboek, dat momenteel ongeveer 60 nummers bevat ( zie repertoire). Voor 10 euro per jaar moet men lid worden van de wijkvereniging. De contributie voor deelname aan het koor bedraagt in 2018 100 euro per jaar.

Op dit moment kent het koor een wachtlijst van meer dan 5 personen. Omdat het verloop niet groot is, kan het lang duren alvorens er plaats komt in het koor. Het koor wordt in zijn omvang beperkt door de ruimte in wijkgebouw De Poort. Mocht u toch belangstelling hebben, dan kunt u dat altijd kenbaar maken d.m.v. een mailtje aan de secretaris.

De Gatezangers voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).