Beste Gatezangers en andere geïnteresseerden.

Welkom op de site van de Gatezangers uit Leidschendam. Zangkoor de Gatezangers bestaat 22 jaar en is ontstaan vanuit een initiatief van Wijkvereniging Duivenvoorde. Het koor oefent wekelijks in wijkgebouw De Poort Kastelenring 112 (vandaar Gate, vertaling in het Engels) op de maandagmiddagen van 14.00 uur tot 16.30 uur. Op 4 juli is het zomerreces ingegaan. 22 augustus gaan we weer van start. Het koor staat onder leiding van dirigent Wim Keijzer. Momenteel telt het koor 56 leden. Er worden drie zangstemmen onderscheiden sopranen, alten en de mannelijke stemmen. Er is nog plaats voor enkele mannen. Het repertoire kan gekenschetst worden als moderne popmuziek met vooral herkenbare liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Het koor treedt regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook op festivals en andere leuke evenementen, zoals recent De Floriade en het Varend Corso. Mocht je belangstelling hebben bel dan eens met een van de bestuursleden en kom op uitnodiging eens langs op de maandagmiddag. Voorzitter Kees Tap