Correspondentie kunt u richten aan:

Secretariaat Gatezangers

p/a Wildenborch 31

2261 XH Leidschendam

of info@gatezangers.nl

Voorzitter:
Kees Tap
Telefoon: 070 – 327 30 68 / 0657585284
Email: voorzitter@gatezangers.nl

Penningmeester:
Jan de Pater
Telefoon: 070 – 327 25 89
Email: penningmeester@gatezangers.nl

Bank: NL30INGB0005306544 t.n.v. de Gatezangers

Secretaris:
Kees Tap
Telefoon: 070 327 30 68/0657585284
Email: secretaris@gatezangers.nl

Vice Voorzitter:
Yvonne Zweekhorst
Telefoon: 070 – 327 25 24
Email: voorzitter@gatezangers.nl

2e Secretaris:
Kees Havik
Telefoon: 070 327 27 85
Email: secretaris@gatezangers.nl

Boekingen:
Wally Zweekhorst
Telefoon: 070 – 327 12 71

Email: boekingen@gatezangers.nl

Bezoekadres: van september t/m juni op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur Wijkgebouw “de Poort”, Kastelenring 112, 2261 HD Leidschendam